• VIERO
  • ul. Ciołkowskiego 24
  • 15-545 Białystok
  • tel.: +48 85 743 79 34
  • biuro@viero.pl

Hydroizolacje

PCI Pecitape 250
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Specjalna taśma tkaninowa do spoin narożnikowych i łącznych. Zawartość opakowania: rolka 20m, szerokość 25cm. Do wnętrz i na zewnątrz. Pod okładziny ceramiczne i z kamienia ceramicznego. W natryskach i pomieszczeniach mokrych. Do uszczelniania spoin łączących przy zewnętrznych ścianach piwnic w połączeniu z PCI Pecimor®.

PCI Pecilastic WS
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Samoprzylepna mata uszczelniająca pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach. Zawartość opakowania: rolka 10m, szerokość 1m. Samoprzylepna, elastyczna i mostkująca rysy, bitumiczno-kauczukowa mata do uszczelniania pod okładzinami na balkonach i tarasach. Zakres stosowania: na zewnątrz, posadzki.

 

PCI Seccoral 2K
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Dwuskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin. Dostępne opakowania: 10kg, 20kg, 30kg, 150kg. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca, przenosząca naprężenia z rys, do uszczelniania pod okładziny ceramiczne budowli w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach. Chroni budowle przed wilgocią gruntową, nie napierającą wodą powierzchniową oraz wodą infiltracyjną

PCI Novoment Z1
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Szybkowiążący cement do jastrychów cementowych. Dostępne opakowania: 25kg. Zużycie: ok. 3,4 kg/m². Szybkosprawny cement jastrychowy do wykonywania jastrychów na warstwie rozdzielającej lub izolacyjnej oraz do jastrychów związanych. Możliwość wykonywania okładzin płytkowych po ok. 1 dniu. Długi czas użycia mimo krótkiego czasu twardnienia. Nadaje się do jastrychów z ogrzewaniem.

PCI Seccoral 1K
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Jednoskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą. Dostępne opakowania: 3,5kg, 15kg. Zaprawa uszczelniająca, jednoskładnikowa, przenosząca rysy, do elastycznego uszczelniania pod okładziny z płytek na balkonach wspornikowych, tarasach oraz pomieszczeniach z natryskami. Do wewnętrznego powlekania masywnych zbiorników wody użytkowej lub basenów pływackich o głębokości wody do 15 m.

lastogum
Kategoria: Hydroizolacje
Producent: BASF

Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach. Płynne uszczelnienie powierzchniowe nanoszone wałkiem, pędzlem lub szpachlą do pomieszczeń wilgotnych i mokrych. Do mokrych pomieszczeń z wodą nie napierającą w budownictwie mieszkaniowym, np. do łazienek, natrysków, kuchni, itp. Na podłożach wrażliwych na wilgoć, na chłonnych podłożach mineralnych. Wodoszczelna, elastyczna, przenosi rysy. Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa.