• VIERO
  • ul. Ciołkowskiego 24
  • 15-545 Białystok
  • tel.: +48 85 743 79 34
  • biuro@viero.pl

MajsterFarba Silikonowa

Kategoria: Farby
Producent: Majsterpol

MajsterFarba silikonowa produkowana jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki wykonanej z farby silikonowej jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej. Farba nie jest nasiąkliwa przez co ma zredukowaną zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe. Służy do wykonywania dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyjnej powłoki malarskiej na zewnętrznych powierzchniach budynków. Tworzy na malowanej powierzchni matową powłokę o wysokiej odporności na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, na skażenie mikrobiologiczne (glony, grzyby, porosty ) oraz na ścieranie. Doskonale nadaje się do malowania nowych powierzchni jak i malowania renowacyjnego np. obiektów zabytkowych. Można ją stosować na takich podłożach jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, silikonowe, akrylowe i silikatowe.

Wyrób wodny, farba zawiera dyspersję kopolimeru akrylowego, dyspersję silikonową, wypełniacze mineralne, pigmenty oraz substancje pomocnicze (środki dyspergujące i zwilżające, zagęstniki, biocydy, itp.).

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże optymalnie w dwóch warstwach za pomocą pędzla lub wałka. Czas wysychania w optymalnych warunkach (20°C, wilgotność 60%) wynosi min. 3h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie minimum 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, równe, suche, czyste i nie spękane, oczyszczone z warstw antyadhezyjnch (pyły, kurz, tłuszcz, bitumy, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności, odspojone tynki i powłoki malarskie trzeba usunąć i wykonać odpowiednie naprawy. Podłoże należy zagruntować preparatem MajsterGrunt® Uniwersalny lub MajsterGrunt® Głębokopenetrujący (szczególnie podłoża silnie chłonne i wymagające utwardzenia). Malować dopiero po dokładnym wyschnięciu preparatu gruntującego - 24 h w temperaturze 20°C przy względnej wilgotności powietrza 60%. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace (w tym gruntowanie) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wykonania podłoża.

Przygotowanie farby

Opakowanie zawiera gotowy produkt. Zawartość opakowania wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby można rozcieńczyć niewielką ilością wody (maks. 5% objętości farby). Należy pamiętać, że różne rozcieńczenie farby może powodować drobne różnice kolorystyczne. Podobnie farbę kolorową pochodzącą z różnych partii produkcyjnych należy uśrednić w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych.

Pliki