• VIERO
  • ul. Ciołkowskiego 24
  • 15-545 Białystok
  • tel.: +48 85 743 79 34
  • biuro@viero.pl

MajsterFarba Barwena Inwest

Kategoria: Farby wewnętrzne
Producent: Majsterpol

MajsterFarba Barwena Inwest to akrylowa farba wewnętrzna, przeznaczona do wykonywania wewnętrznych powłok dekoracyjno-ochronnych na typowe podłoża mineralne, jak również pokryte powłokami malarskimi na bazie żywic akrylowych. Tworzy na malowanym podłożu białą lub barwną, matową powłokę odporną na ścieranie.

Zalecenia wykonawcze

Proces przygotowania, nakładania i wysychania farby powinien przebiegać w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Sposób użycia

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla lub wałka. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia farby. Okres wysychania w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi około 2h. Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, równe, suche i czyste, nie spękane. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki mineralne) można rozpocząć prace (w tym gruntowanie) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wykonania podłoża. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntować preparatem gruntującym MajsterGrunt Uniwersalny lub MajsterGrunt Głebokopenetrujący. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.