• VIERO
  • ul. Ciołkowskiego 24
  • 15-545 Białystok
  • tel.: +48 85 743 79 34
  • biuro@viero.pl

Tynk silikonowy

Kategoria: Tynki
Producent: Majsterpol

Tynk silikonowy produkowany jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest transport pary wodnej oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe. Zastosowanie nowej technologii, przez połączenie nanotechniki oraz wysokowartościowych cech krzemianu znacznie podnosi walory tynku takie jak: lepsza odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne czy wahanie temperatur a także na skażenie mikrobiologiczne( glony, grzyby, porosty). Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Doskonale nadaje się do nowych powierzchni jak i do renowacji starych obiektów np. zabytkowych. Stosowany jest w systemie dociepleń na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych systemem Majster-Pol oraz na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych jak np. (beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

Tynk dostępny jako: kornik i baranek

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, równe, suche, niespękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich ja: kurz, tłuszcz, pyl i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przed nakładaniem tynku silikonowego każde podłoże trzeba zagruntować podkładem MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu podkładu lub preparatu wynosi min. 24h przed nałożeniem tynku.

Przygotowanie produktu

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymie­szać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników.
UWAGA! Dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością czystej wody, max. 2% objętości opakowania, przy czym do każdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym należy dodać taką samą ilość wody, co zapewni jednolitość kolorystyczną tynkowanego elementu.

Zastosowanie tynku

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania powinno się wykonać ruchami podłużnymi (w pionie lub w poziomie) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

Warunki przechowywania i transportu

Tynk przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w tempera­turze od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty pro­dukcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład wyrobu

MAJSTERTYNK SILIKONOWY jest masą o konsystencji plastycznej, produkowaną na bazie emulsji żywicy silikonowej i wodnej dyspersji żywicy styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących, środka hydrofobizujacego, pigmentów i środków konserwujących.

Pliki